VENNSKAPS- OG ARRANGEMENTSKOMITEEN:

Leder: Inger Marie Schytte-Blix 
 • Einar Salvesen (past leder) 
 • Bjørn Ramberg 
 • Wenche Ajer Geir A.Dahl 
 • Svein Backe 
 • Tarlochan Singh Badyal 
 • Bjørn Orhagen 
 • Jan Birger Steen 
 •  Johan Audestad 
 • Bjørn- Erik Pettersen 
 • Ragnar Solbraa-Bay 
 • Ole Jacob Bjønnes-Jacobsen 
Kontaktperson med styret: Einar Salvesen


 Mål og oppgaver 

Styrke klubbens indre liv ved: 

 • Attraktive og inkluderende sosiale arrangementer som gir gode opplevelser 
 • Tilrettelegge møter/arrangementer for utvikling av vennskap, trivsel og samhold 
 • Ta vare på klubbens gode tradisjoner og samtidig skape fornyelse 
 • Være oppmerksom på nye medlemmer slik at de føler seg inkludert og velkommen i klubben. 
 Klubbmøtene: 

 • Skape gode rammer om klubbens ordinære møter 
 • Reservere møterom på Scandic Hotell til egne møter og intercitymøter 
 • Avtale servering på møtene 
 • Bringe frem og tilbake nødvendige rekvisitter til møtene (bjelle med klubbhammer, flagg, roll-ups, PC, mikrofoner, tente lys på bordene) 
 • Bordoppstilling i møtelokalet som passer til møtets innhold og fremmer samhold og vennskap. 
 Sosiale arrangementer: 

 • Ansvar for gjennomføring av klubbens sosiale arrangementer 
 • 2-3 arrangementer hvert halvår. 
 • Legge til rette for kulturarrangement i kombinasjon med bespisning/sosiale treff Avgjøre hvilke arrangementer som er med/uten ledsagere 
 • Opprettholde tradisjonen med å invitere klubbmedlemmene til å møtes på et utested etter ordinært klubbmøte - 1 gang pr måned. 
 • Finne fram til kulturelle innslag på arrangementene 
 • Ansvar for alle praktiske forhold rundt arrangementene, herunder invitasjoner, markedsføring, påmeldinger. 
 • Økonomiske rammer tilpasses klubbens budsjett 
 • Avklare tidspunkt og bestille lokaler til arrangementene 
 • Koordinere med andre komiteer og tidspunkter for sosiale arrangementer og avgrensning om ansvar for møteinnhold der det er aktuelt 
Annet: 

 • Utarbeide årsplan for komiteens arbeid og plassere ansvar og tid.  
 • Evaluerer komiteens arbeid og foreslå fornyelse/endringer 
 • Nedfelle og samle komiteens rutiner
 •  Sende referat fra komitemøter til sekretær og kontaktansvarlig i styret for innlegging på hjemmesiden. 


Rotary Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Ambassadeur Dramme
Adresse: Strømsø Torg 7
Postnummer: 3044
Sted: Drammen
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Rotarymøte Scandic Ambassadeur Hotell
18. okt. 2018, 18.30

Egoforedrag v. Elisabeth Lindberg. Lystenning v. ...

Intercitymøte, Scandic Ambassadeur Hotell.
22. okt. 2018, 18.30

I N T E R C I T Y M Ø T E “Er vi som ledere og ...

Les merNyttige rotary lenker


Rotary Nyheter:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...