UNGDOMSTJENESTEKOMITEEN:

Leder: Knut O. Christensen 

 •  Jan Carl (Calle) Reinertsen (past leder)
 •  Kari Lien Siri Tømte 
 • Ida Camilla Hals 
 • Bjørn Horgen 
 • Hans Petter 
 • Tonum 
 • Eva Lie (kontaktperson for RYLA og samarbeid med Konnerud Rotary) 
 • Wenche Lien 
 • Geir Ivar Pettersen 
 • Lars Normann 
 • Stephen Georg Fulford 
 • Ben Svanberg 
 • Odd Digenes 
 • Morten Yttreeide 
Kontaktperson mot styret: Ida Camilla Hals 

 Mål og oppgaver: 

Lede klubbens arbeid rettet mot nye generasjoner ved: 

 • Sette seg inn i Rotarys planer og tanker for Ungdomstjenesten  
 • Igangsette nytt mentorprosjektet fra til årsskiftet 2018, (hvis grunnlag til stede). 
 • Sørge for informasjon på klubbmøter, verve veiledere og delta på lokale arrangementer. 
 • Videreutvikle samarbeidet med Drammen Rotaract 
 • Samarbeide med Rotaract for å få fram deltakelse i RYLA 
 • Markedsføre dobbelt medlemskap i Rotaract / Rotary 
 • Støtte opp om Rotarys ungdomsprosjekter. 
Styrke klubbens indre liv ved: 

 • Ha ansvar for to klubbkvelder i samarbeid med Drammen Rotaract hvor klubbene har fellesmøte. 
Annet:  

 • Synliggjøring av komiteens arbeid der det er naturlig 
 • Utarbeide plan for komiteens arbeid og plassere ansvar og tid. 
 • Sende referat fra komitemøter til sekretær og styrets kontaktperson for innlegging på hjemmesiden.

Rotary Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Ambassadeur Dramme
Adresse: Strømsø Torg 7
Postnummer: 3044
Sted: Drammen
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Rotarymøte Scandic Ambassadeur Hotell
18. okt. 2018, 18.30

Egoforedrag v. Elisabeth Lindberg. Lystenning v. ...

Intercitymøte, Scandic Ambassadeur Hotell.
22. okt. 2018, 18.30

I N T E R C I T Y M Ø T E “Er vi som ledere og ...

Les merNyttige rotary lenker


Rotary Nyheter:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...