STATISTIKK OG KLASSIFIKASJONSKOMITEEN

Leder: Linda Verde 

 • Steinar Fretland (past leder)
 •  Haakon Kolderup 
 •  Terje Ellingsen 
 • Arne Erik Jordheim 
 • Olav Sølverud 
 • Hallstein Garnås 
 • Franz Arthur Hegg 
 • Runar Lund 
 • Oddny Bratholt 
 • Trond Clausen 
 • Kaare Skallerud 
 • Birger Svensson 
 • Arild Kristensen 
 • Rolf-Erik Halmrast 
 Nye medlemmer går inn i komiteen når de tas opp i klubben 

Kontaktperson med styret: Svein-Thomas Kollen 

Mål og oppgaver: 

 • Styrke klubbens indre liv 
 • Nye medlemmer i løpet av året går inn i komiteen og tildeles konkrete arbeidsoppgaver 
 • Medlemsregistrering 
 • Holde oversikt over medlemmenes møtedeltagelse: - i egen klubb  
 • Registrere og vedlikeholde innvilgende permisjoner, etter avtale med styret. 
 • Gi nødvendig informasjon til medlemmene om hvilke aktiviteter som gir tellende fremmøte, og hva som gir gyldig fravær 
 • Registrere gjester i møteboken. 
 • Utarbeide fremmøtestatistikk pr måned, halvår og år. •
Annet 
 • Utarbeide plan for komiteens arbeid og plassere ansvar og tid. 
 • Evaluerer komiteens arbeid og foreslå fornyelse/endringer 
 • Nedfelle og samle komiteens rutiner 
 • Sende referat fra komitemøter til sekretær og kontaktperson i styret for innlegging på hjemmesiden. 

Rotary Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Ambassadeur Dramme
Adresse: Strømsø Torg 7
Postnummer: 3044
Sted: Drammen
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Rotarymøte Scandic Ambassadeur Hotell
18. okt. 2018, 18.30

Egoforedrag v. Elisabeth Lindberg. Lystenning v. ...

Intercitymøte, Scandic Ambassadeur Hotell.
22. okt. 2018, 18.30

I N T E R C I T Y M Ø T E “Er vi som ledere og ...

Les merNyttige rotary lenker


Rotary Nyheter:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...