REKRUTTERINGSKOMITEEN

Leder: Per Suseg

  • Kari Ulleberg
  • Trond Østgård
  •  Geir A. Dahl
  •  Hans Petter Tonum
  • Elisabeth Lindberg
  •  Kontaktperson med styret: Leif Kronstad
 Mål og oppgaver:  

  • Rekruttere nye medlemmer, og legge til grunn større mangfold mht yrkestilknytning, kjønn, alder og etnisitet og samfunnsengasjement.  
  • Samarbeide med Ungdomstjenestekomiteen om rekruttering av unge. ·
  • Bidra til at rekrutteringsarbeidet tilfører klubben verdier som personlige egenskaper, kunnskaper og erfaring. 
  •  Sørge for at nye medlemmer føler seg inkludert gjennom å legge til rette for styrking av introduksjon og mottakelsen i klubben.         


Rotary Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Ambassadeur Dramme
Adresse: Strømsø Torg 7
Postnummer: 3044
Sted: Drammen
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Rotarymøte Scandic Ambassadeur Hotell
18. okt. 2018, 18.30

Egoforedrag v. Elisabeth Lindberg. Lystenning v. ...

Intercitymøte, Scandic Ambassadeur Hotell.
22. okt. 2018, 18.30

I N T E R C I T Y M Ø T E “Er vi som ledere og ...

Les merNyttige rotary lenker


Rotary Nyheter:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...