Programkomiteen

 • Leder Trond Østgaard (past leder)
 • lvi Tellefsen 
 •  Gerd Barth Thorsby 
 •  Arild Lauritzen 
 •  Erik Dalheim 
 •  Per Espen Kristiansen 
 •  Reidar Heieren 
 •  Odd Bjønnes 
 •  Egil Vedal 
 •  Trond Aasheim 
 •  Leif Bjarne Helgesen 
 •  Glenn Hole 
 •  Mette Lindberg 
 •  Øivind Halvorsen 
 •  Hans Henrik Bruusgaard 
 Kontaktperson med styret: Elisabeth Holen  


Mål og oppgaver 

Styrke klubbens indre liv ved: 

 • Gode foredrag som engasjerer og utfordrer 
 • Foredrag med fokus på Rotarys kjerneverdier 
 • Temaer med vekt på yrker og arbeidslivsutvikling 
 • Møter med formål å utvikle vennskap, trivsel og samhold 
 • Møter med formål å styrke vår identitet som Rotarianer og Rotaryklubb 

PLANLEGGE HALVÅRLIGE MØTEPROGRAM 

 •  Samarbeide med presidenten og andre komiteer om møteprogrammet. 
 • Avklare andre komiteers møtebehov og tid til egoforedrag 
 • Gjøre avtaler med forelesere/andre ansvarlige · Planlegge interne møter for å utvikle samhold og vennskap. 
 Aktuelle temaer: 
 • Rotarystoff, innlegg fra komiteene, utvidet 3-minutt, fri samtale, aktuelle tema i tiden fra klubbens medlemmer, diskusjoner, sosiale arrangementer, kulturelle opplevelser 
 • Ansvar for «3-minutt» og «ord for natten» fra klubbens medlemmer. · 
 • Samarbeide med klubbene i regionen om intercitymøter. · 
Fremlegge halvårlige programforslag til styret. Frist: 1.6 og 1.12 


GJENNOMFØRING AV MØTEPROGRAMMET: 

 • Følge opp forelesere slik at program kan gjennomføres som planlagt. 
 • Sørge for at nødvendig audiovisuelt utstyr er klargjort før hvert møte og bistå foredragsholdere hvis datatekniske problemer oppstår. 
 • Introdusere gjesteforelesere 
 • Lage og sende ut møteinvitasjon hver uke med tema for neste møte og kort introduksjon av foreleser/tema. · 
 •  Melde i fra om fastsatt program og eventuelle endringer til sekretær og web ansvarlig for ajourhold på hjemmesiden 
 • Vurdere om utvalgte foredragskvelder skal åpnes for ledsagere

Annet: 

 • Utarbeide årsplan for komiteens arbeid og plassere ansvar og tid. 
 • Evaluere komiteens arbeid og foreslå fornyelse/endringer 
 • Nedfelle og samle komiteens rutiner 
 • Sende referat fra komitemøter til IKT ansvarlig og sekretær for innlegging på hjemmesiden. 
 • Melde fra til Statistikk-komitéen om fremmøtetellende møter/samlinger  

Rotary Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Ambassadeur Dramme
Adresse: Strømsø Torg 7
Postnummer: 3044
Sted: Drammen
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Rotarymøte Scandic Ambassadeur Hotell
18. okt. 2018, 18.30

Egoforedrag v. Elisabeth Lindberg. Lystenning v. ...

Intercitymøte, Scandic Ambassadeur Hotell.
22. okt. 2018, 18.30

I N T E R C I T Y M Ø T E “Er vi som ledere og ...

Les merNyttige rotary lenker


Rotary Nyheter:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...