president 2018-2019


Svein Thomas Kollen


Velkommen til Drammen Rotary

Drammen Rotary ble stiftet i 1936, og er landets nest største klubb med rundt 100 medlemmer. Klubben har god medlemstilgang og holder sine møter på Scandic Ambassadeur  Hotel torsdager kl 1830 til kl 1930.

Rotary er en verdensomspennende yrkesorganisasjon med et sterkt humanitært engasjement. Drammen Rotary har eget bistandsprosjekt i Bulgaria foruten å delta med økonomisk støtte i den internasjonale virksomheten til Rotary. Lokale prosjekter har også stor oppmerksomhet i vår klubb.

Rotarys formål og klubbens aktiviteter søker å bidra til en positiv utvikling både etisk, faglig og sosialt for medlemmene. Klubben representerer et bredt tilfang av yrker, og gjennom klubbens komitéarbeid og ukentlige møter skapes verdifulle arenaer for kunnskapsutvikling og erfaringsdeling for den enkelte.

Det sosiale livet i klubben, Rotary-vennskapet, er en sentral bærebjelke der resurssterke og spennende mennesker møtes og deler sine erfaringer på bred basis. Drammen Rotary er et verdifullt og sterkt nettverk. Det vil bli lagt vekt på å gi denne delen av klubbens virksomhet større oppmerksomhet i Rotaryåret vi har foran oss.

Balansen mellom tradisjon og fornyelse er viktig i Drammen Rotary. Vi vil derfor i året som kommer ha fokus på klubbens identitet, organisasjonsutvikling og forsterke arbeidet mot yngre generasjoner.

Rotarys anerkjente verdier vil alltid ligge i bunnen for vårt arbeid. 

Vi ser frem til et godt år for Drammen Rotary klubb!

Rotary Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Ambassadeur Dramme
Adresse: Strømsø Torg 7
Postnummer: 3044
Sted: Drammen
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no


Årsmøte, Scandic Ambassadeur Hotell
18. des. 2018, 18.30

Årsmøte og valg. Lystenning v. Geir Dahl.

Rotarymøte Scandic Ambasaadeur Hotell
20. des. 2018, 18.21

Internt program med klubben i julemodus. Ord fo ...

Les merNyttige rotary lenker


Rotary Nyheter:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...