president 2017 - 2018


Elisabeth G. Holen


Velkommen til Drammen Rotary

Drammen Rotary ble stiftet i 1936, og er landets nest største klubb med rundt 100 medlemmer. Klubben har god medlemstilgang og holder sine møter på Scandic Park Hotel torsdager kl 1830 til kl 1930.

Rotary er en verdensomspennende yrkesorganisasjon med et sterkt humanitært engasjement. Drammen Rotary har eget bistandsprosjekt i Bulgaria foruten å delta med økonomisk støtte i den internasjonale virksomheten til Rotary. Lokale prosjekter har også stor oppmerksomhet i vår klubb.

Rotarys formål og klubbens aktiviteter søker å bidra til en positiv utvikling både etisk, faglig og sosialt for medlemmene. Klubben representerer et bredt tilfang av yrker, og gjennom klubbens komitéarbeid og ukentlige møter skapes verdifulle arenaer for kunnskapsutvikling og erfaringsdeling for den enkelte.

Det sosiale livet i klubben, Rotary-vennskapet, er en sentral bærebjelke der resurssterke og spennende mennesker møtes og deler sine erfaringer på bred basis. Drammen Rotary er et verdifullt og sterkt nettverk. Det vil bli lagt vekt på å gi denne delen av klubbens virksomhet større oppmerksomhet i Rotaryåret vi har foran oss.

Balansen mellom tradisjon og fornyelse er viktig i Drammen Rotary. Vi vil derfor i året som kommer ha fokus på klubbens identitet, organisasjonsutvikling og forsterke arbeidet mot yngre generasjoner.

Rotarys anerkjente verdier vil alltid ligge i bunnen for vårt arbeid. 

Vi ser frem til et godt år for Drammen Rotary klubb!Rotary Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rica Park Hotell
Adresse: Gamle Kirkeplass 3,
Postnummer: 3019
Sted: Drammen
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Torskeaften
25. jan. 2018, 18.30

Vi spiser torsk med tilbehør på Scandic Park Hotel ...

Rotarymøte på Scandic Park
1. feb. 2018, 18.30

Robert Moor, "Det handler om mennesker- en karakt ...

Rotarymøte, Scandic Park Hotell.
8. feb. 2018, 18.30

Velg rett - en guid til bedre beslutninger. Tenk ...

Les merNyttige rotary lenker


Rotary Nyheter:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...