Rotarymøtet 3. mai

 

De som deltok på klubbmøtet 3.mai møtte en gnistrende foredragsholder i Jan Erik Grindheim som tok oss gjennom «Norsk politikk», både aktuelt og framover i tid.

Han er 1ste amanuensis ved Universitetet i Sør-Øst Norge, engasjert i Civita, og har vært gjesteforeleser ved en rekke europeiske universiteter.
Grindheim startet med å gi et nåtidsbilde av europeiske og norske forhold ut fra næringslivets perspektiv. Hver 4de bedrift i Norge ser for seg økt sysselsetting fremover. Finans og forsikringsbransjene er mest optimistiske. Offentlig forvaltning er mest pessimistisk. For Norge er tollunionen, EU-EFTA -avtalen og bilaterale frihandelsavtaler viktige (med Tyrkia har vi en tollunion). Men klimaet i politikken endrer seg. Tross at alle politiske partier i Norge i handling og prioriteringer er på linje i det vesentlige, kunne retorikken i dagens debatt og Storting tyde på noe annet. Vippepartiene forårsaker en vanskelig parlamentarisk situasjon i Stortinget. Til dette kommer at de internasjonale rammebetingelser endres i negativ retning på noen områder, der USA ønsker å trekke seg fra multilaterale avtaler og avstå fra å være en hovedtaler i den internasjonale debatten. Kina inntar en sterkere posisjon på de fleste politiske områder, og gjennom sin sterke posisjon i all handel. Russland har befestet en posisjon som en respektert part i internasjonal politikk. Disse trendene har selvfølgelig stor betydning for Norge, som har en meget åpen økonomi, og som er avhengig av frihandel i sin eksport/import, i stor grad er det EU og USA som er de viktigste partene der.

Presidenten tente lys for bedrifter i Buskerud som forventer økt bemanning/økt sysselsetting i 2018, noe NAVs nylig avsluttede bedriftsundersøkelse kunne vise til. Det er god optimisme i næringslivet, både i Drammen og resten av fylket. 

Rotary Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Ambassadeur Dramme
Adresse: Strømsø Torg 7
Postnummer: 3044
Sted: Drammen
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Rotarymøte, Scandic Ambassadeur Hotell
20. sep. 2018, 18.30

Egoforedrag v. Tore Fyrand Lystenning v. Karen ...

Rotarymøte, Scandic Ambassadeur Hotell
27. sep. 2018, 18.30

Vi blir bedre kjent med Nye Drammen (2020): Hvor ...

Rotarymøte, Scandic Ambassadeur Hotell
4. okt. 2018, 18.30

Egoforedrag v. Helge Mork Lystenning v Oddny Br ...

Les merNyttige rotary lenker


Rotary Nyheter:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...