Rotarymøtet 3. mai

 

De som deltok på klubbmøtet 3.mai møtte en gnistrende foredragsholder i Jan Erik Grindheim som tok oss gjennom «Norsk politikk», både aktuelt og framover i tid.

Han er 1ste amanuensis ved Universitetet i Sør-Øst Norge, engasjert i Civita, og har vært gjesteforeleser ved en rekke europeiske universiteter.
Grindheim startet med å gi et nåtidsbilde av europeiske og norske forhold ut fra næringslivets perspektiv. Hver 4de bedrift i Norge ser for seg økt sysselsetting fremover. Finans og forsikringsbransjene er mest optimistiske. Offentlig forvaltning er mest pessimistisk. For Norge er tollunionen, EU-EFTA -avtalen og bilaterale frihandelsavtaler viktige (med Tyrkia har vi en tollunion). Men klimaet i politikken endrer seg. Tross at alle politiske partier i Norge i handling og prioriteringer er på linje i det vesentlige, kunne retorikken i dagens debatt og Storting tyde på noe annet. Vippepartiene forårsaker en vanskelig parlamentarisk situasjon i Stortinget. Til dette kommer at de internasjonale rammebetingelser endres i negativ retning på noen områder, der USA ønsker å trekke seg fra multilaterale avtaler og avstå fra å være en hovedtaler i den internasjonale debatten. Kina inntar en sterkere posisjon på de fleste politiske områder, og gjennom sin sterke posisjon i all handel. Russland har befestet en posisjon som en respektert part i internasjonal politikk. Disse trendene har selvfølgelig stor betydning for Norge, som har en meget åpen økonomi, og som er avhengig av frihandel i sin eksport/import, i stor grad er det EU og USA som er de viktigste partene der.

Presidenten tente lys for bedrifter i Buskerud som forventer økt bemanning/økt sysselsetting i 2018, noe NAVs nylig avsluttede bedriftsundersøkelse kunne vise til. Det er god optimisme i næringslivet, både i Drammen og resten av fylket. 

Rotary Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Ambassadeur Dramme
Adresse: Strømsø Torg 7
Postnummer: 3044
Sted: Drammen
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no


Rotarymøte, Scandic Ambassadeur Hotell.
22. nov. 2018, 18.30

Egoforedrag v. Wenche Jacobsen. Ord for natten ...

Utflukt og bedriftsbesøk til Gulden Kunstverk
29. nov. 2018, 18.30

Utflukt/bedriftsbesøk: Gulden Kunstverk på Steinbe ...

Les merNyttige rotary lenker


Rotary Nyheter:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...