Drammen Rotary

  • Charterdato: 23. mai 1936.
  • Klubb nr. 16 i Norge
  • Klubb nr. 3980 internasjonalt.
  • Fadderklubb: Oslo Rotary Klubb.


Kontaktmann mellom Oslo og Drammen var arkitekt Bjarne Thin Syvertsen. 
29 menn ble anmodet om å møte i Handelsstandens Hus 07. april 1936 til stiftelsesmøte.

Første president var rektor Erling Kristiansen. 
Klubben utviklet seg raskt, men 15. oktober 1940 ble klubbens aktiviteter stoppet. 52 medlemmer hadde klubben da.

Etter frigjøringen i 1945 ble det fort stor aktivitet. mange nye medlemmer kom til.

Virksomheten utad økte. Klubben tok etter hvert initiativ til, og sto fadder til 7 andre klubber:

Kongsberg08.03.51
Mjøndalen21.07.54
Drammen Syd15.04.55
Lier29.12.69
Drammen Vest17.08.73
Rollag og Flesberg19.06.81
Drammen St-Halvard01.10.85

 

3 medlemmer av klubben har hatt det ærefulle verv som Distriktsguvernør:

Peter Høeg1958/59
Bernt Steenberg1976/77
Ola Arne Robøle1979/80

 

Fra slutten av 1970-årene befestet Drammen stillingen som Norges nest største klubb med et medlemstall opp mot ca. 100 medlemmer.

Ved utløpet av Rotary-året 1994/95 (pr. 30.06.2018) hadde klubben 96 medlemmer.

Fordelingen var 55 ”aktive” og 41 ”senioraktive” medlemmer. Klubben hadde 195 klassifikasjoner.

Klubben har i mange år hatt kontakt med ungdomsorganisasjonen Drammen Rotaract Klubb (chartret 1976). 
Klubben har også fellesmøter med Inner Wheel (chartret 1962).

Medlemmene er, eller har vært, gift med rotaryanere i Drammen Rotary Klubb. 
Klubben har til tider engasjert seg sterkt i utadrettet virksomhet i form av prosjekter og arrangementer.

Penger blir bl.a. skaffet ved årlig pakkeauksjon eller lotteri. 
År om annet sender klubben ut en utvekslingsstudent og tar i mot en utenlandsk ettårsstudent.

Klubbens møter er fortsatt i de samme lokaler som ved starten, Handelens Hus, nå en del av Scandic Park Hotell. 
En annen 30-årig tradisjon er forsommermøtet i Gildehallen ved Aass Bryggeri.

Tidligere dro vi også til familien Halmrast’s hytte på Bjerkøya.

Intercitymøtet før jul med messe i Bragernes kirke og samling i Bragernes Menighetshus, samler hvert år mange av Rotaryanerne i Drammen.

Alderssammensetningen i klubben har ført til at det er grunnlag for seniormøter på formiddager, oftest 1 gang pr. måned vår og høst.

Ved 50-årsjubileet i 1986 spådde daværende president Terje Aass at ”Rotary ville integrere kvinner om noen år”. 1998 var tiden inne og de første kvinner ble opptatt som medlemmer. 
Klubben er tradisjonspreget, men viser vilje til endring i pakt med tiden. Rekrutteringen er nå god, klubben preges av vitalitet med godt program.Rotary Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Ambassadeur Dramme
Adresse: Strømsø Torg 7
Postnummer: 3044
Sted: Drammen
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no


Rotarymøte på Scandic Ambassadeur Hotell
17. jan. 2019, 18.30

"Vi gjør morgendagen helt elektrisk" Tore Morten ...

Rotarymøte på Scandic Ambassadeur Hotell
24. jan. 2019, 18.30

Egoforedrag v. Ove André Elde. Ord for natten v ...

Torskeaften
31. jan. 2019, 18.30

Årets torskeaften. Sted er ennå ikke bestemt.

Les merNyttige rotary lenker


Rotary Nyheter:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...