INTERNASJONAL  KOMITE

Formål: 

 • Arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdens-omspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre 
 • Bidra til å gjøre livet lettere for vanskeligstilte og lidende mennesker gjennom klubbens egne og Rotarys sentrale i prosjekter 
 Leder: Ingrid Lycke Ellingsen 

 • (Past leder) Christian Bache 
 • Per Nessjøen 
 • Ivar Berget 
 • Svein Helgeland 
 • Bjørn Rosfjord 
 • Finn Andresen 
 • Kontaktperson mot styret: Dankert Freilem 
Mål og oppgaver 

 • Lede klubbens arbeid på det internasjonale plan 
 • Barnehjemsprosjektet i Bulgaria. 
 • Vurdere videre satsing og oppfølging 
 • Vurdere nye internasjonale prosjekter klubben kan engasjere seg i 
 • Bidra til å styrke medlemmenes og klubbens engasjement i Rotarys internasjonale satsinger. 
Styrke klubbens indre liv ved: 

 • Ansvar for informasjon i klubbmøtene om klubbens egne prosjekter og Rotarys internasjonale arbeid, min. hvert halvår 
 • Organisasjonsutvikling – Organisasjonsbevissthet - Omdømmebygging 
 • Vurdering av egne tiltak og praksis i komiteen.  
 • Synliggjøring av komiteens arbeid utad der det er naturlig 
 • Videreutvikle komiteens rutiner •
Annet: 

 • Utarbeide plan for komiteens arbeid og plassere ansvar og tid. 
 • Sende referat fra komitemøter til sekretæren og kontaktperson i Styret for innlegging på hjemmesiden.

Rotary Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rica Park Hotell
Adresse: Gamle Kirkeplass 3,
Postnummer: 3019
Sted: Drammen
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Rotary møte på Scandic Park Hotell
26. apr. 2018, 18.30

Ego fordrag v/ Leif Bjarne Helgesen

Rotarymøte på Scandic Park Hotell
3. mai 2018, 18.30

Hvor går norsk politikk? v/ Jan Erik Grindheim, s ...

Les merNyttige rotary lenker


Rotary Nyheter:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...