F O N D E T 

 

DRAMMEN ROTARY KLUBBS FOND FOR SAMFUNNSGAGNLIG VIRKSOMHET

 

Drammen Rotary klubb har helt siden starten i 1936 vært engasjert i samfunnsgagnlig arbeid og har gjennom årene bidratt både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Rotarybevegelsen som ble etablert i 1905 av advokat Paul Harris bygger på idéen om et tverrfaglig yrkesfellesskap med tydelig engasjement for sosialt og humanitært arbeid. Organisasjonen ønsker å bringe verdier tilbake til samfunnet gjennom mottoet ”Å gagne andre”. Gjennom sin over hundreårige historie fremstår Rotary som et sterkt og godt eksempel på hva man kan få til både på det lokale plan og ved samlet global innsats. I god samhandling representerer dette et verdifullt initiativ som betyr mye for mange mennesker i mange land.

 

Drammen Rotary klubbs Fond et opprettet for å tydeliggjøre og forsterke klubbens innsats som en aktiv medspiller i arbeidet for Rotarys mål.

 

 

FONDET HAR FØLGENDE RETNINGSLINJER VEDTATT I ÅRSMØTET 06.12.2012

 

·      Fondets hovedformål er å bidra til samfunnsgagnlig virksomhet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

·      Klubbens styre treffer beslutninger i tråd med formålet for en periode på inntil 3 år.

 

·      Fondet kan tilføres midler ved inntektsgivende aktiviteter og gaver.

 

·      Det er anledning til å øremerke gaver til konkrete prosjekter som klubben er engasjert i.

 

·      Alle prosjekter og gaver fra Drammen Rotary til samfunnsgagnlig virksomhet finansieres over Fondet.

 

·      Årsoverskudd fra klubbdriften kan legges til Fondet etter vedtak i styret.

 

·      Fondet tilhører klubben, og uttak av midler til videreutvikling av Drammen Rotary kan besluttes etter vedtak i Årsmøte.

 

·      Det føres eget regnskap for Fondet, og regnskapet skal revideres på samme måte som klubbens regnskap.

 

·      Midlene skal stå på egen konto med underkonti for prosjekter.

 

 

GAVER TIL FONDET KAN SETTES INN PÅ FONDETS KONTONUMMER 6138.56.44719

 

 

Rotary Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Scandic Ambassadeur Dramme
Adresse: Strømsø Torg 7
Postnummer: 3044
Sted: Drammen
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no


Årsmøte, Scandic Ambassadeur Hotell
18. des. 2018, 18.30

Årsmøte og valg. Lystenning v. Geir Dahl.

Rotarymøte Scandic Ambasaadeur Hotell
20. des. 2018, 18.21

Internt program med klubben i julemodus. Ord fo ...

Les merNyttige rotary lenker


Rotary Nyheter:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...